Privacyverklaring Keppek BV

1. INLEIDING

Om je beter van dienst te zijn, hebben we je enkele gegevens gevraagd of verzamelen we deze via onze website www.keppek.be.

Er wordt grote waarde gehecht aan de bescherming van je privacy en van je persoonsgegevens. Keppek BVBA, gevestigd aan Zeedijk 214 bus 4, 8370 Blankenberge, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op de website www.keppek.be is dit privacy beleid van toepassing. Door gebruik te maken van deze website stem je in met dit privacy beleid. Indien je niet zou instemmen met dit privacy beleid mag je geen gebruik maken van deze website.

2. CONTACTGEGEVENS

Keppek bvba
Zeedijk 214 bus 4,
8370 Blankenberge, België
+32 50 415 333

Info@keppek.be

Dhr. Frank Keppens is de functionaris Gegevensbescherming van Keppek bvba. Hij is te bereiken via info@keppek.be.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Keppek bvba verzamelt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omdat je onze websites bezoekt, omdat je klant bent of omdat je deze gegevens zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw surfgedrag
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app – Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keppek.be, dan verwijderen wij deze informatie.

4. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Keppek bvba verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

In het algemeen om je beter van dienst te zijn en om te voldoen aan je wensen.

In het bijzonder om:

– het kunnen verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– goederen en diensten bij je af te leveren
– jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– persoonsgegevens te verwerken indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Dit alles heeft enkel als doel je op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen, interessante informatie, informatie over woningen, streken, buitenkansen, acties en andere informatie waarvan we denken dat deze jou interesseren daar je dit in het verleden te kennen hebt gegeven aan de hand van de door u verschafte informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Keppek bvba neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keppek bvba) tussen zit

5. HOELANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Keppek bvba bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We houden er wel rekening mee dat voor het kopen van een woning, een vakantieverblijf of een tweede woning een lange termijnrelatie dient opgebouwd te worden zodat we uw gegevens langere tijd bijhouden. Indien u niet meer van onze diensten gebruik wilt maken volstaat een mailtje waarin u vraagt om uw gegevens te verwijderen.

6. BESCHERMING VAN JOUW PRIVACY.

Keppek bvba neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@keppek.be

Keppek bvba deelt geen persoonsgegevens met derden. Indien we persoonlijke gegevens ontvangenvia derden bvb. via sociale media (Facebook, Google, Instagram, Twitter,…verschaffen we hen geen rechten om deze gegevens te gebruiken.

Er kunnen externe links op onze websites voorkomen. We kunnen niet instaan voor de inhoud van door de hyperlinks verbonden websites en zijn niet meer verantwoordelijk voor de bescherming van je privacy en jouw gegevens van zodra je niet meer op onze website bent. De door u gegeven informatie op andere websites valt niet onder onze bescherming of verantwoordelijkheid.

7. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Keppek bvba gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Keppek bvba gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Dit zijn bvb. Google Analytics, Facebook die je websitebezoek meten en volgen.

8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keppek bvba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@keppek.be. Gebruik daartoe het bij ons geregistreerde e- mailadres of toon aan dat dit verzoek wel degelijk van jou komt zodat u gegevens niet ten onrechte verwijderd worden.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Contacteer ons ook direct wanneer u opmerkingen, vragen hebt of inbreuken vaststelt. We doen onmiddellijk het nodige.

Bijkomende informatie of meldingen kan je ook vinden bij https://www.privacycommission.be/nl.

9. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID.

Dit privacy beleid kan aangepast worden of een up-date krijgen. Gelieve deze regelmatig door te nemen zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. (Laatste wijziging: 16-02-2024)

Dank bij voorbaat en we blijven tot uw dienst.

Juridische bijstand.

Een extra dienst waarop je bij ons altijd kan rekenen, is onze juridische bijstand. Vraag gerust naar een afspraak op kantoor, dan maken we de nodige tijd voor je vrij.

Juristen in ons team

Ons team bestaat uit een bedrijfsjurist, gespecialiseerd in mede-eigendom. Keppek staat je graag bij voor het nodige juridisch advies en beantwoordt jouw vragen in klare taal.

Uitgebreide kennis

Dankzij de uitgebreide kennis & ervaring, wordt voor een oplossing gezorgd voor uw mede-eigendom.

Advies op maat

Is er een burengeschil, heb je vragen over mede-eigendom of wil je graag advies over de juiste stappen die je moet ondernemen bij betwistingen? Ons team helpt je graag verder.

Verkoop & verhuur

Je wilt je eigendom verkopen of verhuren. Waar moet je op letten? Wat zijn de juridische valkuilen? Advies nodig over contracten? Contacteer ons gerust.

Technisch beheer.

Uw gebouw heeft onderhoud nodig. Niet alleen kleine herstellingen maar naar verloop van tijd kunnen grote herstellingen noodzakelijk zijn. Als syndicus en in samenspraak met de raad of de eigenaars wordt nagegaan welke werken uitgevoerd dienen te worden. Een planning en een kostenberekening worden voor grote werken steeds opgemaakt. Keppek houdt steeds rekening met de wensen van de eigenaars.

Uitgebreide kennis

Wat ons uniek maakt, is dat we zelf beschikken over een ruime technische kennis. Wij zijn zeer flexibel, waardoor wij zelfs na werkuren of in het weekend kleine interventies snel kunnen oplossen.

Nauwe opvolging

Alle werken worden door ons nauw opgevolgd. Heb je vragen of wil je iets melden? We staan tot jouw dienst.

Beste vakmannen

Wij werken samen met een groot netwerk aan goede vakmannen uit jouw buurt. Zo weten wij exact wie we kunnen bellen voor een goede en snelle interventie zodat jij zo weinig mogelijk last ondervindt.

Nazicht installatie

installaties in een residentie dienen worden te onderhouden om grotere kosten te vermijden. Liften, ventilatie, verwarming... dienen allemaal tijdig en grondig gekeurd te worden. Uiteraard volgen we de verplichte keuringen en resultaten grondig op.

Financieel beheer.

U wilt niet te veel betalen. De kosten van uw residentie worden nauwlettend opgevolgd.  Daarom worden facturen steeds grondig gecontroleerd. Correcte prijzen worden onderhandeld. Wanbetalers in uw residentie, worden kordaat aangepakt zodat u hiervoor niet opdraait.

Afrekeningen

Wij zorgen steeds voor ordentelijke & overzichtelijke afrekeningen. Alle kosten zijn onderverdeeld per kostenrubriek zodat je exact weet welk bedrag waarvoor dient.

Verschillende offertes

Zijn er in jouw residentie herstellingen nodig? Wij zorgen steeds voor meerdere offertes, zodat jij kan kiezen voor de beste vakman in de buurt.

Geen financiële verrassing

Je weet met ons altijd wat je mag verwachten. We informeren jou tijdig en bespreken duidelijk op algemene vergaderingen eventuele kosten die op het agenda staan.

100% inzage

Via een beveiligde website heb jij altijd en overal, met jouw persoonlijke inloggegevens, toegang tot alle documenten, facturen van jouw residentie. Ook jouw persoonlijke afrekeningen.

Administratief beheer.

Mede-eigendom heeft zijn specifieke regels en dit brengt heel wat administratie met zich mee. Denk maar aan de algemene vergaderingen, boekhouding, keuringen, contracten, verzekeringen,...Keppek syndicus beheert dit allemaal volgens de laatste wetgeving.

Algemene Vergadering

Jaarlijks houdt Keppek als syndicus de Algemene Vergadering. De agendapunten aangebracht door de eigenaars worden er behandeld. Het zijn de eigenaars die beslissen wat de syndicus dient uit te voeren, rekening houdend met de huidige wetgeving.

Verzekeringen

Een gebouw dient goed verzekerd te zijn. Brand maar ook storm, waterschade. Niet elke polis is hetzelfde. grondige analyse wordt uitgevoerd qua waarborgen en prijs zodat de eigenaars goed geïnformeerd kunnen beslissen. Ook de verschillende aansprakelijkheden van het gebouw en de aangestelden dienen gedekt te zijn.

Boekhouding

Keppek houdt een transparante dubbele boekhouding. Geen geheimen. Alle betalingen, facturen zijn steeds zichtbaar. U krijgt een duidelijke individuele afrekening. Toch nog vragen? De syndicus verduidelijkt graag. Openheid en transparantie is het moto.

Attesten

De installaties dienen goed onderhouden te worden. De nodige attesten voor liften, elektriciteit, stookolietanks, brandbeveiliging, isolatie, gas,... Uw syndicus zorgt voor al de nodige attesten.